Tilbake til oversikt

I sentrum
næring & bustader

Utleigebygg i Førde Sentrum, Langebruvegen
Leiligheter på 20-50 kvm
For tida er alle bustader utleide
Langebruvegen 15-17, og kalla Magne Åse bygget, skal på sikt gjennom ein transformasjon.
Xform arkitektar arbeid med dette no. 

Inntil konseptet er klårt, er det leiligheter for utleie i bygget.