Tilbake til oversikt

Ullsentralen
næring & bustader

24 bustader midt i Førde Sentrum -  alle selde
Frå 24-125 kvm
Ferdigstillast 2017

- Sentralt og urbant - midt i Førde sentrum
- Fleksible løysingar og høg standard
- Stor privat terrasse – som kan nyttast heile året!
- Stor takterrasse med motstraumsbasseng


www.ullsentralen.no
Ullsentralen vert ein del av Førde sit nye andlet.
I den eine enden av kvartalet finn du Kunstmuseet og i det andre bustadsprosjektet Ullsentralen.
Ullsentralen inngår i kvartalet sitt kosept "bre og fjell" formgitt med kraft - som svar på kvartalet sitt møte med det urbane byliv og naturlege omgivnader.

Ullsentralen har eit formmessig slektskap til eksisterande arkitektur, men vi har tilført det noko meir leikne formene og variasjon, for å gje bybiletet meir dynamikk, liv og meir varme. Behovet for variasjon og opplevel­ser er styrande for byutviklingens suksess. Rom for menneske – dei intime byrom skapar velvere og kontaktarenaer.
Det er i samspelet mellom rom og omgivnad, mellom innsi­de og utside at vi skapar arkitektur.
Å planlegge menneske sine omgjevnad handlar om innlevelse og respekt!
Med Ullsentralen har vi teke dette på alvor!

Ullsentralen vert eit stilrent bygg med diskret organiske former.
Design er gjennomtenkt med eit kubistisk sterkt formuttrykk som er brote med usymetriske horisontale leikne linjer. Med presise materialvariasjoner gir Ullsentralen eit meir lett uttrykk mot det urbane gatelivet. Samspillet mellom homogene rene flatar, tre og glas gjev variasjon, men likevel eit stilrent og ryddig uttrykk.