Øvre Fossheim
4 bustader nært sentrum
TIL SALS
4 bustader i rekkje sentralt i Førde -  ALLE SOLGT!
Innhaldsrike bustader på 50 kvm
Oppstart bygging februar 2017

Bygging er i gang

Sjå salsprospekt

Sjå prisliste
Sjå salsbetingelsar
Stadfesting kjøp av eigedom
Sjå vedtekter sameige
Ullsentralen
næring & bustader
TIL SALS
24 bustader midt i Førde Sentrum -  alle selde
Frå 24-125 kvm
Ferdigstillast 2017

- Sentralt og urbant - midt i Førde sentrum
- Fleksible løysingar og høg standard
- Stor privat terrasse – som kan nyttast heile året!
- Stor takterrasse med motstraumsbasseng


www.ullsentralen.no
I sentrum
næring & bustader
TIL LEIGE
Utleigebygg i Førde Sentrum, Langebruvegen
Leiligheter på 20-50 kvm
For tida er alle bustader utleide