Tilbake til oversikt

Coop Øvre Årdal sentrum

Forretnings- og bustadbygg
Øvre Årdal
4500-6000 kvm
Ferdigstillt 2014
Årdalssenteret ligg midt i Øvre Årdal sentrum med fjellsidene ruvende omkring. Senteret er tydeleg definert gjennom klåre linjer der fasade vender seg mot hovud gate. Form følgjer funksjon på tomta sine premisser. Senteret framhever eksisterande bygg ved å tydeleg bryta med eldre byggeskikk, samstundes som den teken opp og vidareførar dei skrå og meir moderne linjene til omkringliggjande bebyggelse. Aluminiumfasaden speglar tilliggande bygningar og gir mangfald til fasaden.