Tilbake til oversikt

Forretnings- og bustadbygg Bankhagen

Forretnings- og bustadbygg
2500 kvm
8 bustader
Under bygging
Forettningsbygg med bustader på toppen.
Bygget framstår som ei kombinert nærings- og bustadsbygg med eit harmonisk materialbruk der funksjonar ikkje overskygger kvarandre. Bustadene på toppen går over to etasjar og har kvalitetar som einebustader.