Tilbake til oversikt

Kiwi & 1881 Lærdal sentrum

Forretnings- og bustadbygg
Lærdal sentrum
2500 kvm
Ferdigstilt 2005
Bygget ligg sentralt til i nye Lærdal sentrum.
Bygget er tredelt med forretning på gateplan, kontor i tida si for 1881 i 2 etasje, og 8 bustader i tredje, med felles gatetun.
Tiltakhavar har etterspurt eit moderne bygg, og utforminga gjenspeglar bygga i den moderne delen av Lærdal med enkle stramme former.
Bygget har fått eit variert uttrykk og gode arkitektoniske løysingar. Utvendig materialer består i hovudsak av trekledning  og glas.