Tilbake til oversikt

Klubbscene Scandic Hotel & SPA

Ombygging og tilbygg Scandic
Konferansesal og nye møterom
Klubbscene
Klubbscena er ein ombygging av eksisterande areal på Scandic Hotel & SPA med ny konferansesal og møterom, samt eit spenstig tilbygg som skal romma ei klubbscene.
Det er ikkje så mye meir å seia om tilbygget enn, sjå på meg!