Tilbake til oversikt

Slåtten skule

Slåtten Skule
Førde, Sogn & Fjordane
Byggetrinn to 715 kvm
Ferdigstilt 2014
Slotten skule har fått to nye byggetrinn.
Tilbygga er i kontrast til opphavlege arkitektur med tradisjonelle saltakformer. Skulen har fått eit nytt og moderne uttrykk.  Tilbygga er kompakte former der naudsynte funksjonar er skåret ut frå hovudform.